EFCIS is een gebruiksvriendelijke webapplicatie die specifiek is ontwikkeld voor de opslag, beheer, ontsluiting en analyse van ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteitsgegevens. Met het KRW Dashboard is het mogelijk om in één oogopslag de (KRW-)toetsresultaten over de ruimte en de tijd te bekijken. Op deze website vind je meer informatie over deze producten.

 

Over EFCIS

EFCIS zorgt ervoor dat gegevens uit meetprogramma's en toetsresultaten van goede kwaliteit zijn, centraal toegankelijk zijn en dat de gegevens eenvoudig beheerd en geraadpleegd kunnen worden. Hierdoor worden de databeheerders ontzorgd én worden de (beleids-)adviseurs ecologie en waterkwaliteit gefaciliteerd om meer met de monitoringsgegevens te kunnen gaan doen.

 

Over KRW Dashboard

Om inzicht te krijgen in de ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteit wil je vanuit het grotere geheel kunnen inzoomen naar relevante details. Om dit proces voor de KRW te ondersteunen is het KRW Dashboard ontwikkeld. Door de generieke configuratie is het Dashboard ook geschikt om het voor andere doelen dan KRW in te zetten.

 

Contact

Voor vragen over EFCIS of het KRW Dashboard neemt u contact op via info@nelen-schuurmans.nl of 030 23 30 200.

EFCIS en het KRW Dashboard zijn producten ontwikkeld door Nelen & Schuurmans. Op onze website vindt u meer informatie over onze werkzaamheden met betrekking tot de werkvelden Ecologie en Waterkwaliteit.